Digitale ondersteuning voor Wiskunde vmbo - leerjaar 1
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9

Hfd. 1 Ruimtefiguren

Hfd. 2 Getallen

Hfd. 3 Assenstelsels en grafieken

Hfd. 4 Lijnen en hoeken

Hfd. 5 Meten

Hfd. 6 Procenten

Hfd. 7 Kwadraten

Hfd. 8 Symmetrie

  • Vlakke figuren

    Document met beschrijving van lijnen, vlakke figuren en tekenen driehoek.

  • Assenstelsel

    Document met uitleg over het assenstelsel, roosterpunten, co÷rdinaten, grafieken, formules en tabellen.

  • Symmetrie

    Op het webblad 'Symmetrie' vindt je veel links naar alle vormen van symmetrie en rekenen met hoeken.

Hfd. 9 Formules